Δημήτρης Δήμος, φωτογράφος

Υψηλής ποιότητας φωτογράφηση τοπίων, φύσης και αρχαιολογικών χώρων

Δείγματα Έργων

  • 360° Animation Σπηλαίων
  • Εικόνες για 3D γυαλιά
  • 3D Απεικονίσεις
  • HDR (High Dynamic Range)